понеділок, 7 травня 2012 р.

Матеріали
ІІ ВСЕУКРАІНСЬКОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття»
(8 травня 2012 року, м. Івано-Франківськ)

Секція 1. Теоретико-методологічні основи сучасної економічної теорії
Берча Анастасія Вікторівна, Гилка Марина Дмитрівна
ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Омелянчук Тетяна Михайлівна
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Хитра Олена Володимирівна, Пенцак Олена Петрівна
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СВІТЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Секція 2. Економічна безпека України
Первусяк Наталія Михайлівна
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
Сидоренко Віталія Віталіївна
ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Секція 3. Економічні аспекти глобальних проблем
Бабаєв Вадим Володимирович
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Вінокуров Ярослав Олегович
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Медведкин Тарас Сергеевич
МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ
Медведкіна Євгенія Олександрівна
СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ G20 В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ
Харламов Кирило Ігорович
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Секція 4. Циклічні коливання та кризи в економіці
Безручко Дмитро Сергійович,
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ
Дем’янчук Ірина Андріївна,
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Секція 5. Міжнародні валютні відносини
Конешна Вікторія Сергіївна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ В КРАЇНАХ ЄС ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
Кравченко Дмитро Миколайович
ДІЯЛЬНІСТЬ МВФ ЯК МЕТОД СУЧАСНИХ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ
Пітиляк Віта Василівна
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
Troshkina A.V.
INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS

Секція 6. Механізми державного регулювання економіки
Гонцова Ірина Миколаївна, Янушевська Світлана Олексіївна
Механізми управління державною молодіжною політикою в Луганській області
Мороз Володимир Михайлович
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІ ТА КАПІТАЛУ
Павлов Сергій Вікторович
ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Рижкова Ганна Володимирівна
НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Tymchenko M.V., Baranivska N.L., Gureyeva T.M.,
MECHANISMS OF REGULATION OF THE ECONOMY

Секція 7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика
Ковалінська Альона Сергіївна, Хмелик Олександра Сергіївна
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Матушкина Мария Васильевна,
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Пащенко Олександр Миколайович, Вавулін Леонід Сергійович
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ TQM ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Полєжаєва Ілона Олександрівна
Сучасний стан та перспективи розвитку девелопменту на ринку нерухомості України
Шаповалова Ірина Миколаївна
УТОЧНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Увага! Матеріали учасників конференції беруть участь у конкурсі "Краща наукова доповідь".